jbnguyen Thời trang - jbnguyen
Thời trang
Sắp xếp:
single bridal

Trên đời có hai dạng hạnh phúc: Một là hạnh phúc ta cảm nhận được ngay khi nó ùa tới. Hai là hạnh phúc ta chỉ biết được khi nó đã vụt tan. Dạng thứ nhất thường biến nước mắt thành sự bày tỏ vụng về của hạnh phúc....